Monika Maria Kurath

Monika Maria Kurath

Monika Maria Kurath

PD Dr.
Direktorin Forschung und Faculty
Prorektorat Forschung und Faculty
Tellstrasse 2
9000 St. Gallen
Forschungsgebiete Wissenschafts- und Technikforschung